Youtube
Facebook

ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN

sử dụng

 

Quyền truy cập và sử dụng trang web Rượu Chuối Hột Phú Lễ (hay còn gọi là ‘trang web RCH Phú Lễ’) chỉ được cho phép dựa trên những điều khoản sau đây. Việc sử dụng thông tin trên trang web này đồng nghĩa với việc chấp thuận đầy đủ các điều kiện sau.

Mọi thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Rượu Phú Lễ (gọi chung là “công ty Rượu Phú Lễ”) và các sản phẩm của công ty Rượu Phú Lễ giới thiệu trên trang web RCH Phú Lễ được cung cấp dựa trên các điều kiện sau đây:

Thông tin trên trang web được cung cấp như những gì hiện có. Công ty Rượu Phú Lễ không đưa ra cam kết bảo đảm hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang web RCH Phú Lễ này. Công ty Rượu Phú Lễ cũng như là các nhà thầu hoặc nhân viên của công ty Rượu Phú Lễ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang web RCH Phú Lễ.

Trong mọi trường hợp, công ty Rượu Phú Lễ hoặc các nhà thầu hoặc nhân viên của Công ty Rượu Phú Lễ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nói chung phát sinh từ việc mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi ích xuất phát từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng tài liệu, việc cung cấp hoặc không cung cấp các sản phẩm, thông tin có sẵn từ trang web RCH Phú Lễ này.

Mặc dù công ty Rượu Phú Lễ sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt để loại bỏ vi-rút từ trang web RCH Phú Lễ nhưng chúng tôi không thể bảo đảm loại trừ hoàn toàn và không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự xâm nhập của vi-rút vào máy tính của người truy cập. Do vậy, người truy cập được khuyến cáo nên sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn phù hợp trước khi tải thông tin từ trang web RCH Phú Lễ này. Bằng việc truyền dẫn hoặc đăng tải mọi thông tin bất kì lên trang web RCH Phú Lễ, người truy cập đồng ý rằng công ty Rượu Phú Lễ có quyền sử dụng thông tin đó như là một phần tài liệu cho mọi mục đích bất kì, bao gồm hoạt động sao chép, truyền dẫn, ấn hành, thông cáo và đăng tải.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, tên đăng ký thương mại và thương hiệp được đề cập trong trang web này đều thuộc quyền sở hữu của công ty Rượu Phú Lễ. Không có bất kỳ một sự cho phép nào trong việc cấp phép, chuyển nhượng, hay nói cách khác, chuyển giao cho các cá nhân truy cập nội dung thông tin này.

Công ty Rượu Phú Lễ có quyền hiệu chỉnh các điều khoản sử dụng này. Người truy cập đồng ý tuân thủ theo các hiệu chỉnh nếu có và nên tham khảo trang thông tin này mỗi khi truy cập vào trang web RCH Phú Lễ để biết các điều khoản hiện hành mà bạn phải tuân thủ.

Cập nhật lần cuối vào 2017.06.07 lúc 10:46:16